podgorica car rentalнедвижимость черногорииletovanje crna gora
 
Facebook 
 • Regrutacija i profesionalna selekcija kandidata jesu procesi koji se mogu odvijati na različite načine, o čemu se pravi dogovor sa klijentom, u zavisnosti od njegovih potreba... detaljnije...

 • Headhunting je proces pronalaženja rukovodećeg i stručnog osoblja prema utvrđenim potrebama poslodavaca.
  detaljnije...

 • Career team  već  5 godina sa velikim uspjehom  pruža pomenute uslugei posjeduje bazu sa više od 3000 promotera dostupnih u svakom trenutku, kao i umrežen sistem promocija ... detaljnije...

 • Edukacija zaposlenih prioritet je i obaveza svakog ozbiljnog poslodavca koji drži do renomea i ugleda, ali i visoke produktivnosti i uspješnosti svoje kompanije... detaljnije...

 • Jedna od aktivnosti Career team-a jeste organizacija treninga poslovnih vještina u skladu sa potrebama kompanija na teritoriji Crne Gore.
  detaljnije...
 
   
 
Preko veze 2008

Prvi crnogorski sajam zapošljavanja „PREKO VEZE” održan je u novembru 2008. godine. Riječ je o projektu čiji je primarni cilj bio obezbjeđivanje kvalitetnih kadrova zainteresovanim kompanijama. Takođe, kompanijama učesnicama na raspolaganju je bila mogućnost neposrednog intervjuisanja potencijalnih kandidata, kao i unošenje njihovih CV-a u svoje baze podataka.

Ovakav uvid u tržište potencijalnih kadrova je svakako dragocjen oslonac u prihvatanju izazova budućnosti. Svaka kompanija imala je i priliku da organizuje CASE STUDY, na kome je predstavljena neka poslovna situacija, ili problem sa kojim se data kompanija suočava, a u rješavanju istog učešće su uzimali zainteresovani potencijalni kadrovi. Ovakva vrsta mini projekta je pokazala zavidne rezultate i ima obostrani pozitivan efekat - kompanije dolaze do novih ideja i lakšeg odabira kadrova, a potencijalno zaposlenim se pruža nevjerovatno iskustvo i šansa da dokažu sebe i svoje vizije.

Cilj ovog projekta takođe je bilo i sprečavanje odliva kvalitetnih kadrova iz naše zemlje, te njihova afirmacija i uključenje u borbu za prosperitet naše privrede i ekonomije u cjelini.

I crnogorski sajam zapošljavanja – „PREKO VEZE 2008” je projekat koji je trajao dva dana.

 • Prvi dan bio je rezervisan za svečano otvaranje prvog crnogorskog sajma zapošljavanja i predstavljanje poslodavaca i programa edukacije nezaposlenih lica.
 • Drugi dan je takođe bio rezervisan za predstavljanje poslodavaca i za aktivnosti vezane za promociju programa prekvalifikacija i stručnih formalnih i neformalnih vidova obrazovanja.

 

 
 
   
 
 
   
PrekoVeze.me
 
images/reference/r0.jpg
images/reference/r1.jpg
images/reference/r2.jpg
images/reference/r3.jpg
images/reference/r4.jpg
images/reference/r5.jpg
images/reference/r6.jpg